Grums kommun

Välkommen till Grums kommun

Grums kommun är en kommun i Värmlands län. Centralort är Grums. Kommunen ligger vid Vänerns nordvästra strand.

I den dåvarande Grums landskommun inrättades 1939 ett municipalsamhälle, även det med namnet Grums. 1948 ombildades hela kommunen till Grums köping och municipalsamhället upplöstes.

Kommunreformen 1952 innebar att Ed, som innefattade samhällena Slottsbron och Segmon, bildade storkommun tillsammans med Borgvik och att Stavnäs bildade en ny kommun tillsammans med Högerud och Värmskog. Den relativt nyligen bildade köpingen påverkades inte i detta skede.

Sammanläggningarna i Grums kommunblock påbörjades 1969 då Ed gick upp i Grums köping. 1971 bildades Grums kommun och Värmskogs landskommun fördes dit från upplösta Stavnäs.

Blasonering: I blått fält en kyrka av silver med korsprydd takryttare på mitten och kors över vardera gaveln samt med svarta fönster; däröver en ginstam av silver belagd med tre blåa cirkelsågklingor.

Grums kommunvapen fastställdes för Grums köping 1952 och registrerades oförändrat för kommunen 1974. Kyrkan är en äldre kyrka i Grums och sågklingorna är symbol för träförädlingsindustrin.