Östersunds kommun

Välkommen till Östersunds kommun

Östersunds kommun är en kommun i Jämtlands län i landskapet Jämtland i Sverige. Centralort är Östersund.

Östersunds kommun är den enda kommunen i Jämtlands län som är en tätortskommun (de övriga är glesbygdskommuner). Kommunen är Norrlands sjätte största kommun vad gäller folkmängd.

När 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft den 1 januari 1863 fanns inom området utöver Östersunds stad tio landskommuner. 1898 inrättades municipalsamhället Hornsbergs villastad på Frösön och året efter Odenslunds municipalsamhälle i Brunflo landskommun. Det sistnämnda upplöstes 1918, då den delen av Brunflo landskommun inkorporerades i Östersunds stad. Frösö köping bildades 1948 och då upphörde även det där belägna municipalsamhället.

Kommunreformen 1952 innebar bildandet av ett antal storkommuner runt Östersund: Brunflo landskommun (av tre tidigare kommuner), Hackås landskommun (av tre kommuner), Hallens landskommun (av tre kommuner) och Lits landskommun (av två kommuner). Östersunds stad, Frösö köping och Häggenås landskommun påverkades inte. 1963 gick dock Häggenås landskommun upp i Lits landskommun.

På nyåret 1971 bildades Östersunds kommun av Östersunds stad, Frösö köping, landskommunerna Brunflo och Lit samt Sunne och Näs församlingar i förutvarande Hackås landskommun och Norderö församling i förutvarande Hallens landskommun.

Östersunds kommun ingår från den 1 januari 2010 i förvaltningsområdet för det samiska språket.

Vapnet fastställdes för Östersunds stad av Kungl. Maj:t 1911. Det utgick ifrån ett sigill med ett svårdefinierat hjortdjur, som i vapnet bestämdes till en älg, som också återfinns i landskapsvapnet. Efter kommunbildningen 1971 återanvändes stadsvapnet och registrerades för kommunen hos Patent- och registreringsverket 1974. Fyra andra vapen blev då övertaliga.

Den 31 december 2008 uppgick kommunens totala befolkning till 58 914 personer. En ökning från föregående år med 228 personer.

Med 51.4% kvinnor är Östersund den kommun som har högst andel kvinnor i Norrland, och tredje högst andel kvinnor i Sverige.

I tabellen presenteras tätorterna i storleksordning per den 31 december 2005. Centralorten är i fet stil.

Efter det att storkommunen bildades 1970 och det första kommunvalet ägde rum styrdes Östersunds kommun av de borgerliga partierna, där Centerpartiet hade ordförandeposten i kommunstyrelsen. I slutet av 1970-talet övergick Östersund från att vara en borgerlig kommun till att vara en Socialdemokratisk. Socialdemokraterna styrde kommunen ända till 1991, då de borgerliga partierna fick makten igen och Per Söderberg (C) övertog rollen som kommunstyrelsens ordförande efter Thore Holmberg (S). Därefter har Socialdemokraterna fortsatt att styra med stöd av Vänsterpartiet. 1998 hade man även stöd av Miljöpartiet. Vid kommunvalet 2002 minskades mandaten i kommunfullmäktige från 75 till 67.

Efter kommunvalet 2006 fick Miljöpartiet en vågmästarroll och inledde förhandlingar med både den sittande majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samt den borgerliga alliansen. Man valde slutligen att samarbeta med de socialistiska partierna såsom man gjorde 1998. Jens Nilsson (S) fick därmed fortsätta som kommunstyrelsens ordförande. Annsofie Andersson (S) är kommunstyrelsens förste vice ordförande, Carina Zetterström (C) är kommunstyrelsens andra vice ordförande samt oppositionsråd. Stefan Konradsson (V) och Karin Thomasson (MP) är båda kommunalråd (35%).

De partier som är i fet stil är de som styr, det parti som är kursiverat leder oppositionen

Östersunds kommun arbetar mycket aktivt med att göra miljöförbättringar i sin verksamhet. Kommunen har bedrivit ett systematiskt miljöarbete sedan början av 1990-talet. Som en följd av detta blev Östersunds kommun första kommun i landet som miljöcertifierats