Sandvikens kommun

Välkommen till Sandvikens kommun

År 1916 inrättades municipalsamhället Storvik i den dåvarande Ovansjö landskommun. Detta bröts 1924 ut för att bilda Storviks köping. Ur Högbo landskommun bröts år tre år senare ett område ut för att bilda Sandvikens köping. År 1943 blev Sandvikens stad, varvid de båda delarna av Högbo återförendes när Högbo landskommun inkorporerades i staden. Vid kommunreformen 1952 gjordes inga sammanläggningar i området. År 1971 bildades Sandvikens kommun när staden, Storviks köping samt landskommunerna Järbo, Ovansjö, Årsunda och Österfärnebo lades samman. Staden Sandviken fick då en ny roll som centralort i den nya kommunen.

Blasonering: I blått fält en ånghammare, på vardera sidan åtföjd av ett i ginstammen placerat järnmärke, allt i silver.

Ånghammaren i Sandvikens kommunvapen har en verklig förebild, i dag placerad utanför Sandviks huvudkontor. Vapnet fastställdes för Sandvikens stad år 1943. Vid kommunbildningen 1971 hade alla sammanläggningsenheter ett eget vapen, utom köpingen Storvik. Kommunen valde att låta registrera stadsvapnet oförändrat hos PRV år 1975.

Sandvikens kommun innehåller ett flertal gamla bruk. Bland annat finns gammal välbevarad bruksmiljö i Gysinge och i Högbo bruk finns både kultur och friluftsaktiviteter att avnjuta.

John Elfström kommer från Sandvikens kommun (Ovansjö). I Järbo, norr om centralorten Sandviken, kan man besöka konstnären Ecke Hedbergs hem Tallbo. I Sandvikens kommun ligger också Kungsbergets skidanläggning med 11 liftar och 18 nedfarter. Säsongen 2010-2011 kom Kungsberget på 10:e plats över Sveriges största skidorter.