Tingsryds kommun

Välkommen till Tingsryds kommun

Municipalsamhället Ryd inrättades 1905 i Almundsryds landskommun. 1921 bröts en del av Tingsås ut och bildade Tingsryds köping. Vid kommunreformen 1952 bildas storkommunerna: Almundsryd (av kommunerna Almundsryd och Härlunda), Linneryd (av Linneryd och Nöbbele), Väckelsång (av Jät, Uråsa och Väckelsång) och Älmeboda (av Långasjö och Älmeboda). Tingsås och Tingsryd återförenas i Tingsryds köping medan Södra Sandsjö och Urshult förblir oförändrade. Almundsryd ombildades 1958 till Almundsryds köping (en av de sista i landet) och bytte senare namn till Ryds köping efter municipalsamhället Ryd (1905"57).

1971 delades landskommunerna Linneryd, Väckelsång och Älmeboda, varvid de namngivande församlingarna förs till nybildade Tingsryds kommun. Även Almundsryds församling från Ryds köping, liksom Södra Sandsjö och Urshult inlemmas i den nya kommunen.

Blasonering: I rött fält inom en bård av guld en femuddig stjärna med en kula i vardera vinkel, allt av guld.

Vapnet fastställdes av Kungl. Maj:t 1963 för den dåvarande köpingen (utan bård). Sköldemärket kommer från en stämpel från Stenfors bruk och kan härledas till 1600-talet. Vid kommunbildningen blev vapenfrågan problematisk trots att ingen enhet utöver köpingen hade något vapen. Vid registreringen i PRV 1982 valde man att tillföra en bård. En sådan brukar användas för att skilja en ny enhet från en äldre. Bårder har märkligt nog sällan kommit till användning, trots att alla svenska kommuner kan anses som nybildningar 1971 och ofta omfattar ett mycket större område än den enhet som tidigare förde vapnet.

I tabellen presenteras tätorterna i storleksordning per den 31 december 2005. Centralorten är i fet stil.