Tjörns kommun

Välkommen till Tjörns kommun

Tjörns kommun är en kommun i Bohuslän i Västra Götalands län. Kommunens administration låg fram till omkring 1980 i Sibräcka, men därefter har har Skärhamn etablerats som centralort. Kommunhuset ligger nu i centrala Skärhamn. Den omfattar ön Tjörn samt mer än 1 500 omkringliggande mindre öar, holmar och skär, varav flertalet är obebodda.

Blasonering: I av blått och silver ginstyckad sköld en ginbalksvis ställd störtad hummer i motsatta tinkturer.

Vapnet skapades 1977 för kommunen och går tillbaka på ett häradssigill från 1664, där en hummer avbildas. Registrering i PRV skedde 1979.

Kommunen styrs av en majoritet bestående av fp (ordförande)+S+M+Kd+Kommunalt alternativ+samhället bästa.